40/22 S hudbou nad Božím slovom

S hudbou nad Božím slovom
Začiatok: 07. október 2022
Ukončenie: 09. október 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Víkend strávený pri tónoch klavírnej improvizácie, ktorá napomáha modlitbe a meditácii nad Božím Slovom. Prebieha formou lektio divina nad vybranými úryvkami zo Svätého Písma na danú tému.

Hudobné improvizácie vychádzajúce z modlitby vzbudzujú túžbu po čítaní a rozjímaní Božieho Slova, čím prehlbujú náš vzťah s Bohom a umožňujú spoznať Jeho veľkú túžiacu lásku k nám.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.