40/22 S hudbou nad Božím slovom

S hudbou nad Božím slovom
Začiatok: 07. október 2022
Ukončenie: 09. október 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Víkend strávený pri tónoch klavírnej improvizácie, ktorá napomáha modlitbe a meditácii nad Božím Slovom. Prebieha formou lektio divina nad vybranými úryvkami zo Svätého Písma na danú tému.

Hudobné improvizácie vychádzajúce z modlitby vzbudzujú túžbu po čítaní a rozjímaní Božieho Slova, čím prehlbujú náš vzťah s Bohom a umožňujú spoznať Jeho veľkú túžiacu lásku k nám.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

40/22 S hudbou nad Božím slovom

07.10.2022 - 09.10.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.