43/22 Aj tvoje utrpenie má zmysel (online)

Aj tvoje utrpenie má zmysel (online)
Začiatok: 21. október 2022
Ukončenie: 21. október 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 21.10.2022 o 18.30 hod.

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom Dvore.

Aj z kameňov na ceste možno postaviť katedrálu. Život niekedy nejde podľa našich predstáv, je naplnený ťažkosťami, ktoré sa môžu zdať neznesiteľné a nezmyselné. Ako nabrať silu a nanovo povedať „áno“ svojmu životu, ktorý je napriek všetkému hoden žitia?

Organizačné informácie:

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom GOOGLE MEET. Link vám bude zaslaný po potvrdení účasti a uhradení príspevku.

Príspevok na vedenie kurzu je 10, - eur za osobu a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom kurzu na č. účtu:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Variabilný symbol: 432022

Do poznámky napíšte: číslo kurzu 43/22, meno a priezvisko účastníka

V prípade že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka (prosíme zadať emailovú adresu a meno). Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Vaším finančným príspevkom (milodarom) podporujete Duchovné centrum Lukov dvor - jednotlivé programy, lektorov, organizáciu kurzov, technické zabezpečenie, personál a organizáciu domu Srdca Ježišovho a domu Kána. Ďakujeme.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.