47/22 Učme sa spolu starnúť

Učme sa spolu starnúť
Začiatok: 24. november 2022
Ukončenie: 27. november 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Vek 55 rokov a viac.

Cieľom programu je utvárať spoločenstvo založené na budovaní vzájomných vzťahov, s Ježišom uprostred. Lektori sú muž a žena, psychoterapeuti so psychologickým vzdelaním a životnou skúsenosťou kresťanov. Nie sú lekári, nebudú teda poskytovať odborné rady k zdravotnému stavu, ani nechcú, aby v centre programu boli choroby účastníkov. Sami sú seniori, preto ten dôraz na spoločné učenie. Budeme na jednej lodi. Tým, ktorí sa stanú členmi skupiny, zaručíme v prípade záujmu možnosť pokračovať v ďalších stretnutiach. Noví budú prijímaní, len ak sa uvoľní miesto, do celkového počtu 15 ľudí.

Program budeme tvoriť spoločne. Spolu sa budeme usilovať vytvárať atmosféru dobrého a zdravého života kresťanov – seniorov. Môžu k tomu prispieť diskusie šité na mieru, podľa konkrétnych záujmov a potrieb účastníkov. Pre pokojnú starobu je dôležité prijatie seba, blížnych, odpustenie, zmierenie, ale aj otvorenosť Pánovi. Aj lektori si oveľa viac uvedomujú dôležitosť Božej milosti, v porovnaní so životom v mladších rokoch, keď sa spoliehali „na vlastné sily“. Nebudeme sa vyhýbať ani téme (dobrej) smrti a kresťanskej nádeji, ktorá presahuje horizont pozemského života. Ten chápeme ako putovanie do nášho pravého, večného domova. No kým sme ešte tu, nechceme pasívne čakať na smrť. Do programu budú zaradené relaxačné a tvorivé aktivity. Vlastné hudobné nástroje sú vítané.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

47/22 Učme sa spolu starnúť

24.11.2022 - 27.11.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.