45/22 Znejúce Slovo Otca - Gregoriánsky chorál

Znejúce Slovo Otca - Gregoriánsky chorál
Začiatok: 04. november 2022
Ukončenie: 06. november 2022
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Gregoriánsky chorál je najstarší liturgicky prejav Cirkvi. Interpretuje biblické Slovo a modlitby. Kurz umožňuje pomocou spevu zažiť uzdravujúcu dimenziu Slova.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

45/22 Znejúce Slovo Otca - Gregoriánsky chorál

04.11.2022 - 06.11.2022
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.