04/23 Rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch II. (koncept Nenásilnej komunikácie)

Rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch II. (koncept Nenásilnej komunikácie)
Začiatok: 07. február 2023
Ukončenie: 08. február 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 07.02.2023 o 10.00 hod.

Začiatok: 08.02.2023 o 18.00 hod.

Naučili sme sa mnoho foriem „nepriateľskej komunikácie“, ktorá vedie k tomu, že sa správame a hovoríme spôsobom, ktorý zraňuje iných a aj nás samotných. Účelom kurzu je naučiť sa počúvať druhých, nezraňovať ich a rozprávať s nimi tak, aby sme navzájom dosiahli prepojenie sŕdc.

Kurz II. je určený pre tých, ktorí už absolvovali kurz rešpektujúcej komunikácie I.

Pokračovanie kurzu je zamerané na praktické osvojenie si nadobudnutých poznatkov. Je možné prihlásiť sa a prísť opakovane na viaceré kurzy, keďže témy sú v každom z termínov rozličné.

Príspevok pre lektora (mimo ubytovania a stravy) 30, -EUR.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

04/23 Rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch II. (koncept Nenásilnej komunikácie)

07.02.2023 - 08.02.2023
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.