06/23 Rozum a srdce: ako zvládať emócie (online)

Rozum a srdce: ako zvládať emócie (online)
Začiatok: 17. február 2023
Ukončenie: 17. február 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 17.02.2023 o 18.30 hod.

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom dvore.

Ako sa na emócie pozerá teológia a ako ich chápe súčasná psychológia? Možno vieru „cítiť“? Prečo v postmodernej dobe kladieme väčší dôraz na emocionálne prežívanie a môže nám kultúra zážitku uškodiť? Ako správne zvládnuť hnev a čo ak emócie bránia v odpúšťaní? Môžu byť bolesť duše príčinou telesných ťažkostí, s ktorými si lekári nevedia poradiť?

Organizačné informácie:

Prihlasovanie na kurz bude uzatvorené deň pred začiatkom kurzu!

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom GOOGLE MEET. Link vám bude zaslaný po potvrdení účasti a uhradení príspevku.

Príspevok na vedenie kurzu je 10, - eur za osobu a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom kurzu na č. účtu:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Variabilný symbol: 062023

Do poznámky napíšte: číslo kurzu 06/23, meno a priezvisko účastníka

V prípade, že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka (prosíme zadať emailovú adresu a meno). Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Vaším finančným príspevkom (milodarom) podporujete Duchovné centrum Lukov dvor - jednotlivé programy, lektorov, organizáciu kurzov, technické zabezpečenie, personál a organizáciu domu Srdca Ježišovho a domu Kána. Ďakujeme.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

06/23 Rozum a srdce: ako zvládať emócie (online)

17.02.2023 - 17.02.2023
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.