07/23 Podnikanie s Ježišom Kristom

Podnikanie s Ježišom Kristom
Začiatok: 17. február 2023
Ukončenie: 19. február 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Základom podnikania je vytváranie úžitku a podnikateľ je správca časti Božieho kráľovstva, ktoré mu bolo dočasne zverené spolu s talentmi, ktoré každý z nás dostal preto, aby opravoval svet. Mnohí podnikatelia sa trápia, lebo nepoznajú základné princípy podnikania a vytvárania hodnoty pre zákazníkov. Problémy majú však niekedy aj tí úspešní, ktorí zarábajú a podľahnú pýche, peniazom a sláve.

V kurze budeme hovoriť o tom, ako podnikať so svojim talentom tak, ako keby sme mali Ježiša tichého spoločníka v našej firme. Ale na podnikanie nemusíme vlastniť firmu a IČO, stačí objavovať talenty, ktoré sme dostali, hľadať svoju vlastnú cestu a budovať vzťah k Bohu, sebe samému, k druhým ľuďom a k veciam okolo nás. Vzorec inovácie je: zvyšovanie úžitku/znižovanie zlého. Je to vzorec, ktorým vieme priniesť zákazníkom nielen lepšie výrobky a služby, ale môže nám pomôcť aj opravovať svet, v ktorom žijeme. Naučíme sa inovačné princípy a vytváranie podnikateľských modelov pre nový podnikateľský svet, ktorý prichádza.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

07/23 Podnikanie s Ježišom Kristom

17.02.2023 - 19.02.2023
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.