13/23 Koučovacie zručnosti pre život

Koučovacie zručnosti pre život
Začiatok: 24. marec 2023
Ukončenie: 26. marec 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Praktický a univerzálny nástroj sebarozvoja, hľadania a učenia sa. Jednoducho povedané je to vaša jedinečná cesta z bodu A do bodu B.

Nech je vaším cieľom čokoľvek. Kouč vás sprevádza v partnerskom a dôvernom rozhovore. Koučovací prístup môžete využiť v partnerstve, vo výchove, v škole, v práci...

Počas víkendu sa dozviete čo je koučing podľa ICF (Medzinárodnej koučovacej federácie), čo sú koučovacie kompetencie, osvojíte si koučovací prístup, naučíte sa používať základné techniky a nástroje.

Koučovací prístup vám pomôže nájsť odpovede na otázky:

  • Po čom naozaj túžite, čo je zmyslom vášho života?
  • Ako sa správne rozhodovať a stanoviť si zmysluplné ciele?
  • Kde je vaša osobná sila, čo sú vaše skryté zdroje?
  • Pomôže nájsť spôsoby ako predchádzať konfliktom.
  • Ako účinne pracovať a transformovať hnev?
  • Ako zlepšiť sebadisciplínu - ako môžete začať robiť nové veci?
  • Ako nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom?
  • Ako môžete zmeniť veci okolo seba alebo seba samého – efektívna reflexia na zmenu?

Príspevok pre lektora (mimo ubytovania a stravy) 30, -EUR.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

13/23 Koučovacie zručnosti pre život

24.03.2023 - 26.03.2023
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.