17/23 Horeb HD

Horeb HD
Začiatok: 24. apríl 2023
Ukončenie: 26. apríl 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 24.04.2023 o 12.00 hod.

Tento kurz je určený pre všetkých kňazov, ktorí prešli októbrovým sabatickým programom Holy Days. Je to čas na rekolekcie - zastavenie, stíšenie, reštartovanie ako aj priestor na nové podnety, bratské povzbudenie a duchovné pookriatie.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

17/23 Horeb HD

24.04.2023 - 26.04.2023
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.