18/23 OCD, úzkosť, škrupulozita: keď (nielen duchovný) život bolí

OCD, úzkosť, škrupulozita: keď (nielen duchovný) život bolí
Začiatok: 28. apríl 2023
Ukončenie: 30. apríl 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Úzkosť a strach patria k najčastejším dôvodom návštevy psychológa či psychiatra. Mnohí ľudia trpia osamote. Duchovný život a prijímanie sviatostí sa vďaka úzkosti môžu stať neznesiteľným bremenom.

Zdieľané utrpenie menej bolí a niekedy stačí byť si nablízku. Duchovná obnova je určená pre tých, ktorí hľadajú nové impulzy pre slobodnejší osobný i duchovný život. Vítaní sú aj tí, ktorí aktuálne sviatostný život žiť nedokážu. Na stretnutí bude prítomná psychologička i kňaz.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

18/23 OCD, úzkosť, škrupulozita: keď (nielen duchovný) život bolí

28.04.2023 - 30.04.2023
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.