24/23 (Ne)dobrovoľne slobodný

(Ne)dobrovoľne slobodný
Začiatok: 23. jún 2023
Ukončenie: 25. jún 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Život v slobodnom stave, či už je dôsledkom slobodného rozhodnutia alebo dôsledkom rozličných životných okolností, so sebou prináša viaceré špecifické výzvy. Byť slobodným a slobodnou je neraz vnímané ako nežiadúce.

Napriek tomu je život slobodného človeka zmysluplný. Predmetom víkendového programu bude hľadanie a prehlbovanie tohto zmyslu.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

24/23 (Ne)dobrovoľne slobodný

23.06.2023 - 25.06.2023
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.