27/23 Triezvy život

Triezvy život
Začiatok: 22. jún 2023
Ukončenie: 25. jún 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Duchovná obnova pre závislých na alkohole. Program je určený pre závislých na alkohole, ich rodinných príslušníkov ale aj pre tých, ktorí chcú alkoholikom pomáhať.

Peter Petkov - 0944 932 976
Rudolf Depeš - 0918 266 070

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Rudolf Depeš
Rudolf Depeš

Prihlasovací formulár

27/23 Triezvy život

22.06.2023 - 25.06.2023
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.