32/23 Manželská chuťovka

Manželská chuťovka
Začiatok: 04. august 2023
Ukončenie: 06. august 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Máte niekedy pocit, že Vaše manželstvo stráca chuť a potrebovalo by objaviť nové ingrediencie? Investovať čas a pozornosť do manželského vzťahu je dôležitou zložkou napredovania v kvalite vzťahu. Cieľom programu je obnova vzájomného vzťahu medzi manželmi ako aj obnovenie osobného a spoločného vzťahu s Bohom. Program je vhodný pre všetky manželské páry bez ohľadu na dĺžku ich manželského spolužitia, ktoré majú túžbu, aby im ich manželstvo znova zachutilo.

Súčasťou programu budú impulzy, svedectvá, čas pre pár, skupinky, humor a dobrá nálada...

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.