32/23 Manželská chuťovka

Manželská chuťovka
Začiatok: 04. august 2023
Ukončenie: 06. august 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Máte niekedy pocit, že Vaše manželstvo stráca chuť a potrebovalo by objaviť nové ingrediencie? Investovať čas a pozornosť do manželského vzťahu je dôležitou zložkou napredovania v kvalite vzťahu. Cieľom programu je obnova vzájomného vzťahu medzi manželmi ako aj obnovenie osobného a spoločného vzťahu s Bohom. Program je vhodný pre všetky manželské páry bez ohľadu na dĺžku ich manželského spolužitia, ktoré majú túžbu, aby im ich manželstvo znova zachutilo.

Súčasťou programu budú impulzy, svedectvá, čas pre pár, skupinky, humor a dobrá nálada...

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

32/23 Manželská chuťovka

04.08.2023 - 06.08.2023
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.