34/23 Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené

Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené
Začiatok: 17. august 2023
Ukončenie: 20. august 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Traumy ("rany na duši") sú dôsledkom nadmerne zaťažujúcich životných skúseností, strát, fyzického či emocionálneho utrpenia. Ich následky môžu výrazne ovplyvniť fyzické i psychické zdravie, ale aj duchovný život človeka.

Duchovná obnova je určená, pre tých, ktorý nesú kríž traumy či zranenia, ale aj tých, ktorí im na tejto ceste pomáhajú. Jej cieľom nie je zázračné uzdravenie, ale načerpanie síl na ďalšiu cestu, ako aj vytvorenie spoločenstva s ďalšími spolubojovníkmi.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

34/23 Trauma: Život s ranami, ktoré môžu byť oslávené

17.08.2023 - 20.08.2023
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.