35/23 DC: Šťastie začína vnútri

DC: Šťastie začína vnútri
Začiatok: 28. august 2023
Ukončenie: 03. september 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

... a veľa šťastia! Poznáme to a všetci vieme, že by sme mohli byť šťastní. Avšak vždy je tu to veľké AK alebo ALE. Niekedy je možno čas, aby sme sa bližšie pozreli na tie naše AK a ALE, ktoré nás obmedzujú v tom, aby sme sa tešili zo života.

Duchovné cvičenia sú inšpirované rovnomennou knihou amerického psychiatra a jezuitu J. Powella SJ. Majú napomôcť k pochopeniu, že na vlastnom šťastí musí človek vo svojom vnútri tvrdo a cieľavedome pracovať. Jednotlivé témy, ktoré sú zároveň aj cvičeniami, vysvetľujú kroky, ktoré treba na dosiahnutie vlastného šťastia podniknúť. Súčasťou kurzu budú aj jednoduché fyzické cvičenia.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.