43/23 Hranice: ako ochrániť svoje JA (online)

Hranice: ako ochrániť svoje JA (online)
Začiatok: 20. október 2023
Ukončenie: 20. október 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 20.10.2023 o 18.30 hod.

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom dvore.

Vyvážené hranice vlastného „ja“ sú nevyhnutné preto, aby sme boli schopní nadväzovať zdravé vzťahy k druhým i k sebe samému. Ak hranice vo vzťahoch či v službe druhým nie sú jednoznačne stanovené, človek stráca vlastnú integritu, vystavuje sa riziku vyhorenia, prípadne sa môže stať objektom manipulácie. Ako tomu možno predísť?

Organizačné informácie:

Prihlasovanie na kurz bude uzatvorené deň pred začiatkom kurzu!

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom GOOGLE MEET. Link vám bude zaslaný po potvrdení účasti a uhradení príspevku.

Príspevok na vedenie kurzu je 10, - eur za osobu a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom kurzu na č. účtu:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Variabilný symbol: 432023

Do poznámky napíšte: číslo kurzu 43/23, meno a priezvisko účastníka

V prípade, že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka (prosíme zadať emailovú adresu a meno). Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Vaším finančným príspevkom (milodarom) podporujete Duchovné centrum Lukov dvor - jednotlivé programy, lektorov, organizáciu kurzov, technické zabezpečenie, personál a organizáciu domu Srdca Ježišovho a domu Kána. Ďakujeme.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.