48/23 Rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch II. (koncept Nenásilnej komunikácie)

Rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch II. (koncept Nenásilnej komunikácie)
Začiatok: 24. november 2023
Ukončenie: 26. november 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 24.11.2023 o 18.00 hod.

Naučili sme sa mnoho foriem „nepriateľskej komunikácie“, ktorá vedie k tomu, že sa správame a hovoríme spôsobom, ktorý zraňuje iných a aj nás samotných. Účelom víkendu je naučiť sa počúvať druhých, nezraňovať ich a rozprávať s nimi tak, aby sme navzájom dosiahli prepojenie sŕdc.

Víkend II. je určený pre tých, ktorí už absolvovali víkend rešpektujúcej komunikácie vo vzťahoch I.

Pokračovanie kurzu je zamerané na praktické osvojenie si nadobudnutých poznatkov. Je možné prihlásiť sa a prísť opakovane na viaceré víkendy, keďže témy sú v každom z termínov rozličné.

Príspevok pre lektora (mimo ubytovania a stravy) 30, -EUR.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.