49/23 Život s duševným ochorením (online)

Život s duševným ochorením (online)
Začiatok: 24. november 2023
Ukončenie: 24. november 2023
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 24.11.2023 o 18.30 hod.

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom dvore.

Aj duša veriaceho človeka môže ochorieť. Depresie, úzkosti či závažnejšie psychotické ochorenia sú zdrojom často navonok neviditeľného utrpenia. To sa neraz premieta aj do duchovného života a prežívania viery. Spolu-nositeľmi kríža sú aj rodinní príslušníci ľudí, ktorí trpia duševným ochorením. Ako žiť s bolesťou duše? A ako pomôcť tým, ktorých utrpenie nám nie je ľahostajné?

Organizačné informácie:

Prihlasovanie na kurz bude uzatvorené deň pred začiatkom kurzu!

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom GOOGLE MEET. Link vám bude zaslaný po potvrdení účasti a uhradení príspevku.

Príspevok na vedenie kurzu je 10, - eur za osobu a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom kurzu na č. účtu:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Variabilný symbol: 492023

Do poznámky napíšte: číslo kurzu 49/23, meno a priezvisko účastníka

V prípade, že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka (prosíme zadať emailovú adresu a meno). Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Vaším finančným príspevkom (milodarom) podporujete Duchovné centrum Lukov dvor - jednotlivé programy, lektorov, organizáciu kurzov, technické zabezpečenie, personál a organizáciu domu Srdca Ježišovho a domu Kána. Ďakujeme.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.