07/24 Duchovné cvičenia vedené individuálne

Duchovné cvičenia vedené individuálne
Začiatok: 04. marec 2024
Ukončenie: 10. marec 2024
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Duchovné cvičenia prebiehajú v tichu, bez prednášok. Každý sa denne stretá so sprevádzateľom v osobnom rozhovore, ktorý vychádza z rozjímania nad Božím Slovom. Je to aj príležitosť venovať sa otázkam, ktoré sú pre účastníka dôležité. Meditácie sú priestorom na intenzívne osobné stretnutie s Bohom v modlitbe, na nahliadnutie do vlastných hĺbok a hľadanie rozhodnutí, ktoré vedú k životu v láske - teda bližšie k Životu a k samotnému Bohu.

Izby sú výhradne jednolôžkové. Zaslanie prihlášky zároveň znamená súhlas so zadelením do skupiny s ľubovoľným duchovným sprevádzaním.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

07/24 Duchovné cvičenia vedené individuálne

04.03.2024 - 10.03.2024
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.