Problémy pri závislostiach

Problémy pri závislostiach

Číslo kurzu: 30/19
Začiatok: 27. september 2019
Ukončenie: 29. september 2019

Duchovné, psychologické, sociálne a telesné problémy pri závislostiach

„Pán si nás stvoril pre seba a nepokojné je naše srdce, kým nespočinieme v ňom.“ Sv. Augustín

„Keď počujeme slovo závislosť, predstavíme si spravidla chorobnú, otrockú túžbu po alkohole, iných drogách, alebo hráčsku vášeň označenú ako gamblerstvo. Také závislosti naozaj bývajú spojené so závažnými dôsledkami na duševnom, telesnom a sociálnom zdraví. Ľudia si preto často myslia, že ich liečba patrí výlučne do kompetencie odborníkov z oblasti psychiatrie.

Anonymní alkoholici (od r.1935), komunita Cenacolo Matky Elvíry (od r. 1983) i mnohé iné príklady ukazujú, že pre oslobodenie sa od drogových závislostí môže byť kľúčový duchovný aspekt, ktorý veda prehliada. Nehovoriac o závislostiach, ktoré lekári ani neliečia, lebo ich modlami a „inými bohmi“, ktoré nás vzďaľujú od Boha a udržiavajú v nás „nepokoj srdca“, ako na to upozorňuje sv. Augustín.

Víkend je určený tým, ktorých takto komplexne poňatá téma závislosti osloví osobne, lebo sú veriaci; alebo ich trápi v súvislosti s ľuďmi im blízkymi.

Prihlasovací formulár

30/19 Problémy pri závislostiach

27.09.2019 - 29.09.2019

Informácie pre lektora / kňaza:

Prosíme o odpovede k nasledujúcim otázkam. Všetky údaje, ktoré uvediete sú určené výlučne lektorovi / kňazovi na prípravu daného kurzu.