11/24 (Ne)dobrovoľne slobodný (zrušené)

(Ne)dobrovoľne slobodný (zrušené)
Začiatok: 05. apríl 2024
Ukončenie: 07. apríl 2024
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Život v slobodnom stave, či už je dôsledkom slobodného rozhodnutia alebo dôsledkom rozličných životných okolností, so sebou prináša viaceré špecifické výzvy. Byť slobodným a slobodnou je neraz vnímané ako nežiadúce.

Napriek tomu je život slobodného človeka zmysluplný. Predmetom víkendového programu bude hľadanie a prehlbovanie tohto zmyslu.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovanie bolo ukončené!