17/24 Ikonopisectvo

Ikonopisectvo
Začiatok: 02. máj 2024
Ukončenie: 05. máj 2024
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Cieľom tohto kurzu je zoznámenie sa s tvorbou ikon – sakrálneho kresťanského umenia. Všetci účastníci by mali počas kurzu vytvoriť vlastnú ikonu, ktorú si odnesú so sebou domov.

Počas kurzu pôjde predovšetkým o zoznámenie sa s materiálmi, ktorými sú ikony tvorené, vyskúšanie týchto materiálov v praxi a tvorba ikony podľa výberu každého účastníka. Pre dobrú prácu je potrebné si vopred premyslieť, akú ikonu budete chcieť tvoriť, prípadne si nájsť predlohu ikony vo veľkosti cca 22x17cm.

Správny výber ikony je veľmi dôležitý, obzvlášť keď človek tvorí svoju prvú ikonu.

Cena kurzu (navyše, mimo ubytovania a stravy) je 165 eur a sú v nej zahrnuté:

• Skriptá o histórii, teológii a praktickej tvorbe ikon (cca 8 strán A4).

• Materiál na tvorbu ikony.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Bola dosiahnutá maximálna kapacita!

Prihlasovací formulár pre náhradníka

17/24 Ikonopisectvo

02.05.2024 - 05.05.2024
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.