20/24 Paradoxy Blahoslavenstiev – DC s Danielom Pastirčákom

Paradoxy Blahoslavenstiev – DC s Danielom Pastirčákom
Začiatok: 29. máj 2024
Ukončenie: 02. jún 2024
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Počas Duchovných cvičení, bude látkou pre naše modlitby a meditácie text Ježišových blahoslavenstiev. Blahoslavenstvá v krátkych podivuhodne presných sentenciách popisujú stav ľudského vnútra pripraveného vnímať a prijať skutočnosť Boha. Prvé štyri blahoslavenstvá, ponúkajú obrazy odpútaného, vyprázdneného a otvoreného vnútra. Druhé štyri opisujú plnosť života, ktorý do takto otvoreného srdca vlieva Boh. Taký bude aj pohyb našej modlitby počas tých dní: Vyprázdnenie srdca, tak ako vyprázdňujem z krčaha skazenú vodu. Naplnenie srdca z čistoty a plnosti božieho prameňa.

Počas duchovných cvičení budeme zachovávať posvätné ticho a každý bude bývať na izbe sám. Ticho a osamotenie modliaceho vytvára vhodné podmienky k tomu, aby naša modlitba z úst a mysle zostúpila do vnútra. Počas dňa sa stretneme dvakrát, pri krátkych podnetoch k meditácii, postupne na všetkých osem blahoslavenstiev.

Pri úvodnom stretnutí budeme ešte hovoriť. Umožní nám to predstaviť sa krátko ostatným. V nedeľu, keď vystúpime z ticha, bude priestor na to aby sme sa navzájom podelili o svoju skúsenosť s blahoslavenstvami.

Hoci sa nepoznáme, teším sa na stretnutie v chudobe ducha, ktorá nás spojí vo vzájomnosti Božej plnosti.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

20/24 Paradoxy Blahoslavenstiev – DC s Danielom Pastirčákom

29.05.2024 - 02.06.2024
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.