23/24 Žena a duchovný život (online)

Žena a duchovný život (online)
Začiatok: 21. jún 2024
Ukončenie: 21. jún 2024
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 21.06.2024 o 18.30 hod.

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom dvore.

Žena je často tajomstvom aj pred sebou samou. Komunikácia, emocionálny svet a často i duchovný život sú plné farieb, sĺz i výziev. Ako lepšie porozumieť ženám? Ako porozumieť sebe samej? A prečo môže byť sviatostný svet žien iný?

Organizačné informácie:

Prihlasovanie na kurz bude uzatvorené deň pred začiatkom kurzu!

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom GOOGLE MEET. Link vám bude zaslaný po potvrdení účasti a uhradení príspevku.

Príspevok na vedenie kurzu je 10, - eur za osobu a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom kurzu na č. účtu:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Variabilný symbol: 232024

Do poznámky napíšte: číslo kurzu 23/24, meno a priezvisko účastníka

V prípade, že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka (prosíme zadať emailovú adresu a meno). Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Vaším finančným príspevkom (milodarom) podporujete Duchovné centrum Lukov dvor - jednotlivé programy, lektorov, organizáciu kurzov, technické zabezpečenie, personál a organizáciu domu Srdca Ježišovho a domu Kána. Ďakujeme.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

23/24 Žena a duchovný život (online)

21.06.2024 - 21.06.2024
Naša organizácia (resp. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Po úspešnom odoslaní záväznej prihlášky vám zašleme emailom potvrdenie o zaevidovaní do 4 dní. V prípade, že vám potvrdenie nebude doručené, kontaktujte nás.