37/24 Smútok a strach: keď život bolí (online)

Smútok a strach: keď život bolí (online)
Začiatok: 18. október 2024
Ukončenie: 18. október 2024
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Začiatok: 18.10.2024 o 18.30 hod.

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom dvore.

V dnešnej dobe neraz počuť o "epidémii" duševných ochorení. Nezvládnuteľný smútok  a strach môžu nadobudnúť podobu depresie či úzkostnej poruchy. Tie patria k najčastejším dôvodom návštevy psychológa či psychiatra. Mnohí ľudia však trpia osamote a nikdy nevyhľadajú odbornú pomoc. Čo robiť, keď do života vstúpi bolesť duše?

Organizačné informácie:

Prihlasovanie na kurz bude uzatvorené deň pred začiatkom kurzu!

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom GOOGLE MEET. Link vám bude zaslaný po potvrdení účasti a uhradení príspevku.

Príspevok na vedenie kurzu je 10, - eur za osobu a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom kurzu na č. účtu:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Variabilný symbol: 372024

Do poznámky napíšte: číslo kurzu 37/24, meno a priezvisko účastníka

V prípade, že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka (prosíme zadať emailovú adresu a meno). Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Vaším finančným príspevkom (milodarom) podporujete Duchovné centrum Lukov dvor - jednotlivé programy, lektorov, organizáciu kurzov, technické zabezpečenie, personál a organizáciu domu Srdca Ježišovho a domu Kána. Ďakujeme.

Program nie je vhodný pre pacientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Prihlasovací formulár

Z dôvodu častého rušenia rezervácií bude prihlasovanie sprístupnené štyri mesiace pred začiatkom kurzu. Za pochopenie ďakujeme.