Mesiac pre kňazov

Mesiac pre kňazov

Číslo kurzu: MK/19

Dátum: 29. september 2019 - 26. október 2019

„Oddych - zastavenie sa - obnovenie“

Keď hovoríme o „pastorácii povolaní“, myslíme predovšetkým na mladých. Menej sa však robí pre „povolanie kňazov“, aby zostali šťastní v ich pastoračnej službe a duchovnom živote. V mnohých krajinách je bežnou praxou, že kňaz dostáva na to možnosť stráviť sabatický rok. Duchovné Centrum Lukov Dvor v Nitre organizuje na jeseň mesačný program pre kňazov na nazbieranie nových síl, sebareflexiu, osobnú a pastoračnú formáciu, ako aj oddych duše a tela. Samotný program je zameraný hlavne na osobný rast a účastníci budú mať možnosť zažiť aj skúsenosť kňazského spoločenstva.

Mesiac pre kňazov pozostáva z niekoľkých na seba nadväzujúcich častí. Začne týždňom Uzdravujúcej cesty života, ktorý má pomôcť pri spracovaní životných sklamaní, zranení a k zmiereniu sa s tým, čo sa už nedá zmeniť. Nasledujú dva týždne prednášok o kňazskej spiritualite, o životných krízach, o sexualite, o komunikácii a pod.

Okrem lektorov, ktorými sú P. Jozef Hegglin, MSC, vdp. Andrej Darmo a sr. Marta Andraščíková, SSS budú medzi prednášajúcimi aj Mons. Viliam Judák, P. Max Kašparů, vdp. Ivan Moďoroši, Kateřina Lachmanová. Program sa zakončí týždňom individuálnych duchovných cvičení.

Počas Mesiaca pre kňazov bude k dispozícii možnosť terapeutických rozhovorov s psychológom alebo psychoterapeutom a taktiež duchovné sprevádzanie. Okrem duchovného programu bude priestor aj pre kultúrne podujatia a ďalšie aktivity.

Počas celého mesiaca sa účastníci zaväzujú, že nebudú odchádzať do svojich farností a ani nebudú mať pastoračné povinnosti a aktivity.

Upozorňujeme, že kapacita je obmedzená na 20 osôb.

Prihlasovací formulár a podrobné informácie si môžete vyžiadať na emailovej adrese: prihlasky@misionari.sk

Privátne prihlasovanie

Postupujte podľa inštrukcií v popise kurzu