11/20 Cesta k sebe, cesta k láske II. (zrušené)

Cesta k sebe, cesta k láske II. (zrušené)
Začiatok: 20. apríl 2020
Ukončenie: 24. apríl 2020
Dôležité informácie Cesta na Lukov dvor

Uzdravenie je proces hľadania cesty k sebe samému. Nemôžeme túto cestu prejsť za vás, ale môžeme vám napomáhať pri odstraňovaní prekážok, ktoré vás na nej blokujú. Počas pobytu v pokojnom prostredí Duchovného centra Lukov Dvor sa dá oddýchnuť a načerpať duchovnú silu s možnosťou rozhovoru s psychologičkou i s kňazom.

Cesta k sebe, cesta k láske II. je pokračovanie programu určeného len pre tých, ktorí už absolvovali Cesta k sebe, cesta k láske I.

Prihlasovanie bolo ukončené!