Mgr. et Mgr. Ing. Daniel Filípek

Mgr. et Mgr. Ing. Daniel Filípek

Narodený 1980. Absolvoval štúdium elektrotechniky na Vysokém učení technickém v Brne, neskôr štúdium katolíckej teológie na Univerzite Komenského v Bratislave a jednoodborové štúdium psychológie na Trnavskej univerzite a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vykonával prax v Dubline v Centre pre závislých a spolupracoval v Centre pre resocializáciu drogovo závislých RETEST v Bratislave. V súčasnosti pracuje v ambulancii klinickej psychológie v Nitre, vedie niekoľko kurzov v Duchovnom centre Lukov Dvor a zároveň sa podieľa na koordinácii programov Duchovného centra a sprevádzaní účastníkov kurzov.

Zoznam kurzov lektora: