Mgr. Alena Madlena Rjabininová, certifikovaná psychoterapeutka

Mgr. Alena Madlena Rjabininová, certifikovaná psychoterapeutka

Certifikovaná psychoterapeutka v systemickej psychoterapii a trauma terapeutka s európskym certifikátom EMDR practitioner. Absolvovala viacero výcvikov špecializovaných najmä na psychoterapiu traumatických zážitkov a krízovú intervenciu. Pracuje vo vlastnej psychoterapeutickej praxi a v spolupráci s Ligou proti rakovine pomáha už 10 rokov onklogickým pacientom, ich príbuzným a pozostalým. Pre organizáciu Modrý Anjel sa angažuje v terénnej krízovej intervencii a ako krízový traumatologický responder pre organizáciu Human Dynamic. Ako kauč pôsobí na ZŠ Narnia v Bratislave a Pezinku a na Bilingválnom Gymnáziu C.S.Lewisa v Bratislave. Na Lukovom dvore vedie, spolu s p. Jozefom Hegglinom MSC, kurz zameraný na svojpomoc pre tých, ktorí v živote zažili traumatickú skúsenosť.

Zoznam kurzov lektora: