manželia Jana a Štefan Kosdioví

manželia Jana a Štefan Kosdioví

Jana, narodená v roku 1974 a Štefan, narodený v roku 1972, prijali sviatosť manželstva 27. 5. 2000. Majú dve deti, dcéru Sáru a syna Krištofa. Obaja pracujú v manažérskych pozíciách v komerčnom sektore. Od roku 2012 sú členmi Komunity Emanuel, kde sa v rokoch 2016 - 2019 venovali misii pre manželské páry pod názvom Láska a Pravda. Manželstvo vnímajú ako dar, radosť a požehnanie. Ich celoživotnou túžbou je inšpirovať iné manželské páry napredovať v láske, zatiahnuť na hlbinu v akejkoľvek fáze manželstva. Milujú tanec a v čase osobného voľna sa venujú cvičeniu pilates.

Zoznam kurzov lektora:

  • Lektor momentálne nevedie žiaden kurz.