o. Michal Mária Kukuča OSB

o. Michal Mária Kukuča OSB

Narodený v roku 1981. Vyštudoval katolícku teológiu na RKCMBF UK v Bratislave a Badíne. V roku 2005 začal mníšsku formáciu v benediktínskom opátstve v Tynci (Krakov, Poľsko) a stal sa mníchom novej slovenskej benediktínskej fundácie, ktorá od roku 2010 sídli v kláštore Premenenia Pána v Sampore. V roku 2014 bol ordinovaný za kňaza. V roku 2019 spustil YouTube kanál „Mních s kamerou“. V kláštore dlhodobo pracuje na príprave liturgických kníh mníšskeho obradu. Pracuje ako referent pre informačné technológie KVRPS. Je členom masmediálnej komisie KVRPS.