sr. Letícia CJ (Mgr. Anna Dirbáková)

sr. Letícia CJ (Mgr. Anna Dirbáková)

Členka rehoľného spoločenstva Congregatio Jesu, narodená v roku 1980 v Banskej Bystrici. Vyštudovala učiteľstvo predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra a náboženská výchova na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvovala Kurz duchovného sprevádzania a Kurz duchovného sprevádzania v duchovných cvičeniach v Ivanke pri Dunaji. V súčasnosti navštevuje kurz duchovného sprevádzania v Kardinal König Hause vo Viedni. Pracuje ako jazyková redaktorka na edičnom oddelení Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. Na Lukovom dvore spolupracuje pri duchovných programoch.

Zoznam kurzov lektora:

  • Lektor momentálne nevedie žiaden kurz.