sr. Marta Adraščíková SSS, pastorálna poradkyňa

sr. Marta Adraščíková SSS, pastorálna poradkyňa

Narodila sa v roku 1974. Do komunity Spoločnosti sociálnych sestier sa včlenila prvými sľubmi v roku 1996. Súbežne so štúdiom sociálnej práce sa venovala drogovo závislým, s ktorými pracovala 10 rokov ako socio-terapeutka. Absolvovala Geštalt terapiu - (dvojročný výcvik základného psychoterapeutického poradenstva) a Nest terapiu – (terapia zameraná na liečenie posttraumatických symptómov). Ukončila štúdium Pastorálneho poradenstva v USA a výcvik v oblasti manželského poradenstva (Imago – vzťahová terapia). Momentálne sa venuje pastorálnemu poradenstvu špeciálne zasväteným osobám a kňazom. Na Lukovom dvore vedie programy pre zasvätených a kňazov, manželov a spolupracuje pri ďalších programoch ako pastorálna poradkyňa.