sr. Simeona CJ (ThLic. Martina Čupová)

sr. Simeona CJ (ThLic. Martina Čupová)

Je členkou Congregatio Jesu, narodená v r. 1976 v Bardejove. Absolvovala štúdium teológie v Bratislave, ignaciánskej spirituality na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Absolvovala kurz duchovného doprevádzania v Bassane v Taliansku. V súčasnosti pôsobí v Prahe. Na Lukovom dvore spolupracuje pri duchovných programoch.

Zoznam kurzov lektora:

  • Lektor momentálne nevedie žiaden kurz.