Doc. PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD.

Doc. PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD.

Narodený v roku 1972. Študoval filozofiu, teológiu a sociológiu (Univerzita Komenského, Trnavská univerzita, Nová Sorbona (Paris III), Sorbona (Paris V), Parížska katolícka univerzita, Ženevská univerzita). Pôsobí na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Angažuje sa najmä v oblasti ekumény a v službe uzdravovania vzťahov rozvedených a znovuzosobášených. Je diakonom a pôsobí v Ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

Zoznam kurzov lektora:

  • Lektor momentálne nevedie žiaden kurz.