Video archív

Krátky film o duchovnom centre Lukov dvor v Nitre, každodenný život na ostrovoch Kiribati a Karibati na Slovensku, budovanie formačného centra, krátky film o význame a zmysle rehoľného sľubu čistoty, ktorý bol pripravený v rámci projektu "Na 5 minút s nami" a mnoho ďalšieho nájdete v nasledujúcej video sekcii.
Misie Nitra 2013 - Prednáška pre lekárov (P. Josef Hegglin, MSC)
História Duchovného centra Lukov dvor Nitra
Duchovné centrum Lukov dvor - Dom Srdca Ježišovho
Kiribati na Slovensku
Sľub čistoty
O silách temna
Každodenný život na ostrovoch Kiribati
Budovanie formačného centra - Kiribati (1. časť)
Budovanie formačného centra - Kiribati (2. časť)
Misionár MSC v akcii
Páter Jules Chevalier MSC