Pozvanie na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Lukovom dvore

Pozývame Vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,  ktorá sa uskutoční dňa 16.06.2023 v areáli parku Duchovného centra Lukov dvor. Slávnosť bude začínať o 15.00 hod. vyložením sviatosti oltárnej k tichej adorácii. Počas adorácie sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia (do 17:15 hod.).

17.30 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.

Po sv. omši Vás pozývame na malé agapé a zároveň ponúkame možnosť súkromných piknikov v našom areáli.

V prípade veľmi nepriaznivého počasia by sa celý program konal vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine – informácia o zmene miesta by bola včas aktualizovaná na našej webovej stránke www.misionari.sk.

Gallery Image