Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Lukovom dvore

Na tohtoročné slávenie sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho prijal naše pozvanie apoštolský nuncius Svätej Stolice na Slovensku Mons. Nicola Girasoli. Za hojnej účasti veriacich z Nitry a okolia v parku Duchovného centra na Lukovom dvore tak 16. Júna 2023 Mons. Girasoli celebroval slávnostnú sv. omšu spolu s nitrianským biskupom Mons. Viliamom Judákom, miestnymi kňazmi – Misionármi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, s kňazmi z farnosti Klokočina a s otcami Salvatorianmi. Medzi hosťami celebrujúcimi sv. omšu boli aj rektor kňazského seminára v Nitre Mons. Marián Dragúň a vice-provincial Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho juho-nemecko-rakúskej provincie páter Manfred Oβner, ktorý k nám pricestoval zo Salzburgu. Mons. Nicola Girasoli sa prítomným prihovoril v homílii, v ktorej uvažoval nad úctou k Božskému Srdcu Ježišovmu a svojim typickým temperamentným prejavom povzbudil veriacich, aby si túto úctu prehlbovali prostrednictvom adorácie, zasvätenia sa a reparacie. Počas procesie s obetnými darmi bol apoštolský nuncius dekorovaný aj tradičným kiribatským vencom z kvetov. Pred sv. omšou sa konala adorácia a veriaci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po sv. Omši sa všetci stretli na tradičnom, tzv. pomazánkovom agapé, na ktoré bolo použitých 700 kusov rožkov s tromi druhmi pomazanok, ktoré pripravili rehoľné sestry z miestnej komunity Kongregácie Dcér Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pochádzajúce zo súostrovia Kiribati a sestry Služobníce Ducha Svätého, ktoré tiež pôsobia v Duchovnom centre na Lukovom dvore. Mons. Girasoli sa tak počas svojej návštevy Nitry mal možnosť naživo presvedčiť o živote Cirkvi na Lukovom dvore a prezrieť oba domy Duchovného centra Lukov dvor. 

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image