Vianočný pozdrav od pátra Jozefa

Milí priatelia Duchovného centra Lukov Dvor,

Kvôli pandémii mnohí hovoria, že rok 2020 bol zlý rok. Určite je poznačený ťažkosťami, odriekaním, strachom a utrpením zvlášť pre tých, ktorí kvôli tejto alebo inej chorobe niekoho stratili. Napriek tomu, alebo práve vďaka tomu všetkému, nás tento čas môže aj veľa naučiť. Nemali by sme premeškať túto lekciu - ako nás upozornil aj náš páter generál. V boji proti neviditeľnému nepriateľovi sa tiež máme trochu zneviditeľniť a skrývať našu tvár a ego: Rúško síce ukrýva naše ústa a malo by nám brániť ohovárať a odsudzovať, ale nebráni očiam vidieť - hľadieť na radosť, strach a slzy v očiach druhých. Potrebujeme aj uši na jeho zaistenie, a to nám má pripomínať dôležitosť počúvania v komunikácii. Ale lekcia, ktorú sa máme naučiť, je hlbšie ako len niečo symbolické. Rovnako ako chudobní, a takých je väčšina ľudí v krajinách tretieho sveta, musíme aj my zažívať aké to je, keď je človek do veľkej miery bezmocný. Napriek moderným technológiám nemáme všetko pod kontrolou. Dokonca by som povedal, že aj keď sa nás rok 2020 silne dotkol, v porovnaní s katastrofami na iných kontinentoch a s pandémiami v minulosti, to bol v podstate dotyk „zamatovými rukavicami“, aby sme si uvedomili, že náš životný štýl, náš vzťah k času, k peniazom, k prírode nemôže pokračovať týmto spôsobom. Je dobré sa spýtať, aký vplyv má Covid19 na našu vieru, náš vzťah s Pánom a našu dôveru v Neho... Ako sa bude situácia vyvíjať? Všetko je v Božích rukách a zároveň veľa závisí od nás a od našich politikov. Aby urobili potrebné, vážne a dôležité rozhodnutia, práve teraz potrebujú viac ako inokedy našu modlitbu.

V Duchovnom centre sme mohli uskutočniť 23 zo 45-tich plánovaných kurzov. Najväčšou akciou roka boli duchovné cvičenia „Nasledovanie Krista“ v auguste, s viac ako tridsiatimi účastníkmi. Žiaľ, museli sme zrušiť mnohé programy, ktoré žiadajú interakciu a prácu v skupinách ako napríklad „Nenásilná komunikácia“ alebo „Uzdravujúca cesta života“. Namiesto týchto kurzov sme začali ponúkať „Individuálne duchovné cvičenia“: Keďže sme nemohli spolu stolovať v jedálni a každý si musel odniesť jedlo na tácke do izby, aj to svojím spôsobom pomohlo cítiť sa trochu viac ako skutočný pustovník! Momentálne už máme aspoň základnú skúsenosť akým spôsobom viesť niektoré pastoračné aktivity v čase veľkých obmedzení, samozrejme s menším počtom účastníkov. Program 2021 svedčí o našom optimizme alebo nádeji... Na začiatku februára plánuje Slovenská biskupská konferencia stretnutie u nás na Lukovom Dvore. Uvidíme, či to bude možné a koľko našich plánov sa bude dať realizovať.

Napriek tejto ťažkej situácii môžeme vďaka mnohým dobrodincom na Slovensku i v zahraničí naďalej prevádzkovať Lukov Dvor, aj keď to z finančného hľadiska nie je ľahké. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nás podporujete.

V decembri minulého roka sa stretli laici MSC spolu s niektorými lektormi. Spolu sme rozmýšľali o budúcnosti Duchovného centra: čo s ním, keď sa kongregácia MSC už nebude môcť starať o jeho chod tak ako v súčasnosti? Ak budúcnosť závisí iba od našej provincie, je ohrozená. Ako východisko - alebo možná cesta, bolo navrhnuté založenie občianskeho združenia. Cez rok sme sa viackrát stretli a spolu s advokátkou vypracovali stanovy. Pravdepodobne príde k založeniu cirkevného združenia (CPO).

Kristus prišiel na tento náš svet, ktorý vtedy nebol o nič lepší ako dnes. Keď sa narodí dieťa, je to veľká radosť pre rodičov, celú rodinu a mnohých ďalších! V Betleheme táto radosť nielenže naplnila Máriu, Jozefa a pastierov ale aj samého Boha: veď toto novonarodené dieťa bolo jeho Synom! Často mu vyčítajú a dožadujú sa odpovede, prečo ako Všemohúci nezničí všetko ľudské utrpenie. Na Vianoce Boh odpovedal tým, že sa stal človekom podobným nám vo všetkom okrem hriechu. Rovnako ako my, aj Ježiš sa radoval z prírody, z kvetov, z vtákov; rovnako ako my plakal s tými, ktorí plakali, ich bolesť bola jeho bolesťou. Jeho slová «kto vidí mňa vidí Otca» nám otvárajú hlbšie pochopenie „záhady“ sveta a nášho života: Bolo to Jeho slobodné rozhodnutie vzdať sa v tomto našom svete moci. Jasle o tom svedčia. Ale raz, v Jeho svete a kráľovstve, to bude inak!

Vianoce sa konajú napriek lockdownu, ale inak ako sme zvyknutí. Budú! Z celého srdca vám prajem veselé Vianoce, veľa zdravia (nech sa vám vírus vyhne) a prežívanie lásky a dobroty Božej po všetky dni v novom roku 2021.

p. Jozef

Gallery Image