Rozlúčku so zosnulým P. Jozefom Hegglinom, MSC môžete sledovať v priamom prenose (online)

Rozlúčku so zosnulým P. Jozefom Hegglinom, MSC môžete sledovať v priamom prenose.

Link č. 1 - v slovenskom jazyku

Na tomto linku od 8.45 bude možné si vypočuť životopis P. Jozefa Hegglina, MSC a o 9.00 začne pohrebná sv. omša.

Link č. 2– v nemeckom jazyku

Simultánne prekladaný Link č. 1 do nemčiny pre jeho rodinu a nemecky hovoriacich priateľov.

Link č. 3 – v slovenskom jazyku

Na tomto linku od 10.50 bude možné sledovať v priamom prenose Obrady uloženia telesných pozostatkov na Mestskom cintoríne v Nitre.