Poďakovanie

Milí bratia a sestry,

všetkým zo srdca ďakujeme za úprimné slová sústrasti, modlitebnej podpory a milých spomienok na pátra Jozefa, ktoré ste nám v uplynulých dňoch zasielali.

Poďakovanie pátra Tomasza zo zádušnej sv. omše:

Dovoľte mi, aby som v mene našej komunity Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, spolubratov Pátra Jozefa, a taktiež komunity sestier z Kiribati, vyjadril našu vďačnosť. Predovšetkým ďakujeme Všemohúcemu Bohu za život Pátra Jozefa, za jeho pôsobenie medzi nami a dlhoročné vedenie našej komunity. Pre všetkých nás bol nielen rehoľným formátorom a dlhoročným predstaveným, ale aj príkladom obetavého kňaza, opravdivého misionára, výnimočného spolubrata, priateľa a láskavého otca, od ktorého sme sa mohli veľa naučiť. Preto na prvom mieste ďakujem Pánu Bohu za všetko to, čo nám daroval skrze Pátra Jozefa.

Zo srdca ďakujeme Vám, otec biskup, za vašu podporu, prítomnosť a slávenie tejto zádušnej svätej omše. Ďakujem aj Vám, novo menovaný otec biskup Peter Beňo spolu s generálnym vikárom Petrom Brodekom za Vašu prítomnosť a Vám dôstojný pán Miroslav Hafera za dojímavé slová homílie.

Úprimná vďaka patrí kňazom a spolupracovníkom farnosti sv.Gorazda Nitra – Klokočina, a najmä miestnemu pánovi farárovi Jozefovi Tomicovi za jeho nenahraditeľnú pomoc, osobné nasadenie a obetavosť pri organizovaní všetkých záležitostí spojených s poslednou rozlúčkou.

Ďakujeme za bratskú podporu nášmu provinciálnemu predstavenému Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pátrovi Andreasovi Steinerovi a zároveň pátrovi Danielovi Auguie, provinciálovi francúzsko-švajčiarskej provincie, za ich úprimný a citlivý prístup.

Zo srdca chceme pozdraviť celú rodinu Pátra Jozefa, a hlavne jeho sestry Marie-Theres a Margrit, ktoré tu žiaľ nemôžu byť prítomné z ohľadu na pandemické opatrenia.

Cez Váš srdečný vzťah s Pátrom Jozefom ste veľmi blízke aj nášmu srdcu.

Chceme úprimne poďakovať za záujem a podporu aj Laikom Rodiny Pátra Chevaliera, lektorom Duchovného Centra na Lukovom dvore, susedom, priateľom a všetkým blízkym za ich modlitby a kondolencie.

V neposlednom rade ďakujeme všetkým zdravotníkom a lekárom, ktorí sa o Pátra Jozefa obetavo starali a počas jeho choroby denne bojovali o jeho život. Nech Pán odmení ich námahu.

Na záver len zopakujem Jozefove slová z jeho testamentu:

Povedzte všetkým, že som mal ako Misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bohatý a výnimočný život. Poproste ich, aby sa za mňa modlili a spievali Pánovi za jeho dobrotu a za všetko, čo mi dal a čo cezo mňa urobil počas môjho pobytu na tomto svete. Narodil som sa do úžasnej rodiny a Pán mi dal rovnako úžasnú duchovnú rodinu v našej kongregácii a vo vás. Ďakujem vám všetkým.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image