Veľkonočný pozdrav 2021

Milí Priatelia Duchovného centra Lukov Dvor.

Tohto roku v Nitre, namiesto celomestskej krížovej cesty, ktorej sa tradične zúčastňoval veľký počet veriacich, bola natočená a odvysielaná prostredníctvom televízie a internetu krížová cesta s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom a kňazmi pôsobiacimi vo farnostiach na území mesta Nitra. Počas zamyslenia pri XIV. zastavení "Pána Ježiša pochovávajú" odzneli nasledujúce slová:

Do kedy? Koľko ľudí ešte na nový korona vírus ochorie a koľkí mu podľahnú? Ako dlho budeme musieť zostať v domácej karanténe? Vydržíme to ešte? Aké následky ponesie naša ekonomika a spoločnosť ako taká? Podarí sa ľudstvu nad pandémiou zvíťaziť? Vráti sa raz život vôbec do starých koľaji? Sužuje nás množstvo otázok o budúcnosti a miestami sami prorokujeme najbližší vývoj a špekulujeme o tom ako sa zachováme. Prognózy odborníkov a vládnych predstaviteľov nám ponúkajú pestrú škálu, počnúc optimistickými zjednodušeniami až po katastrofické komplexné scenáre.

Ty Pane Ježišu si v zajatí hrobu nezostal dlho. Toto Tvoje odlúčenie od učeníkov v nich vyvolalo najväčší smútok a sklamanie. Tvoje tri dni v hrobe však pre nich boli zároveň nevyhnutnou etapou na ceste nasledovania. Takto sa nevedomky pripravili na Tvoje zmŕtvychvstanie, ktoré ich vzťah k Tebe natrvalo upevnilo. Potom, po stretnutí s Tebou vzkrieseným a po prijatí Ducha Svätého sa z nich definitívne stali Tvoji svedkovia, ktorí pre Teba žili a Teba oslavovali až do svojho posledného dychu.

Začiatok tohto roku a celý prvý kvartál bol pre našu komunitu veľmi náročný. Z ohľadu na pandemické opatrenia, celé Duchovné centrum Lukov Dvor od 22. decembra zostáva zatvorené. Začiatok roka sme začali spolu s pátrom Jozefom karanténou. Následne prišiel dosť ťažký priebeh ochorenia Covid19 u pátra Jozefa, ale aj chvíľka nádeje, keď sa vrátil z nemocnice. Krátko potom opäť hospitalizácia s vážnymi komplikáciami. Napriek výnimočnému úsiliu zdravotníkov a lekárov, páter Jozef 8. marca odišiel do Pánovho naručia. Veľký smútok po odchode výnimočného človeka, obetavého kňaza, misionára, spolubrata, priateľa a láskavého otca, zasiahol aj mnohých z Vás, ktorí ste nám vo veľkom počte zasielali slová úprimnej sústrasti, za ktoré Vám zo srdca ďakujeme. Zároveň úprimne ďakujem mnohým Vám, našim dobrodincom, ktorí nás a naše Duchovné centrum napriek tejto neľahkej pandemickej situácii podporujete, mnohí aj na pravidelnej, každomesačnej baze. Veľmi si vážime Vašu podporu, lebo sme si vedomí, že z finančného hľadiska je aj pre mnohých z Vás toto obdobie náročné, ale vďaka Vašej podpore, môžeme Lukov Dvor naďalej prevádzkovať.

Z ohľadu na pandemické opatrenia nemôžeme ponúkať kurzy s osobnou účasťou, preto sme naplánované kurzy v období január – marec boli nútení zrušiť. Napriek tomu, podľa možnosti, prichádzame s ponukou niektorých kurzov online. Nájdete ich na našej webovej stránke.

Pevne dúfame, že príde čoskoro čas uvoľňovania obmedzení, a vtedy sa budeme môcť s Vami stretnúť aj osobne v našom Duchovnom centre na Lukovom Dvore. Aj keď páter Jozef nám všetkým veľmi chyba, som presvedčený, že mame teraz v nebi mocného orodovníka, aby jeho dielo, ktoré vybudoval na Slovensku, mohlo naďalej rasť a rozvíjať sa a my sme mohli pokračovať v jeho šľapajach.

Napriek lockdownu, smútku, beznádeji a rozčarovaniu Pán Ježiš vstáva z mŕtvych! Prajem Vám všetkým, ako to zaznelo v dnešnej krížovej ceste, veľa trpezlivosti v čakaní. Nech nás súčasné nežičlivé podmienky pripravia do budúcna možnosti nasledovania zmŕtvychvstalého Krista a ohlasovania Jeho radostnej zvesti!

páter Tomasz

Gallery Image