Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho

Pozývame Vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá sa uskutoční dňa 11.6.2021 v areáli parku Duchovného centra Lukov dvor. Slávnosť bude začínať o 15.00 hod. vyložením sviatosti oltárnej k tichej adorácii. Počas adorácie sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia.

17.30 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo.

Po sv. omši Vás - podľa aktuálnej situácie - pozývame na malé agapé a zároveň ponúkame možnosť súkromných piknikov v našom areáli.

V prípade nepriaznivého počasia sa sv. omša bude konať vo farskom kostole sv. Gorazda, Nitra - Klokočina.

Gallery Image