Nový program 2022
Milí priatelia, dávame Vám do pozornosti plán duchovných cvičení a kurzov na prvý polrok roku 2022. Veríme, že skladba program zaujme a každý z Vás nájde tému, ktorá ho osloví.
Gallery Image