Nová riaditeľka Duchovného centra Lukov dvor

Ako ste si už určite viacerí všimli, v našom Duchovnom centre na Lukovom dvore nastali zmeny. Na konci októbra sestra Miroslava Lukčíková CJ ukončila svoje pôsobenie ako riaditeľka, ktorá bola zodpovedná za organizáciu kurzov a duchovných cvičení. Z našej strany patrí sestre Miroslave veľká vďaka za jej obetavé a ochotné pôsobenie v našom centre v posledných troch rokoch, a to nielen pri organizácii duchovných cvičení a kurzov, ale aj pri sprevádzaní mnohých ľudí, ktorí sa k nám dostali a vyhľadávali pomoc. So sestrou Miroslavou bolo pre nás potešením spolupracovať. Môžeme ďakovať za ňu Pánovi nielen my, ale takisto mnohí ľudia, ktorí prichádzali do nášho duchovného centra, a ktorí mohli zakusovať dobrotu nášho Boha cez jej veľkodušné srdce a láskavé slová.

Sme veľmi radi, že spolupráca so sestrou Miroslavou nekončí úplne, ale bude pokračovať naďalej pri vedení kurzov a terapeutických, či duchovných rozhovorov, ktoré si mnohí účastníci kurzov veľmi vážia a cenia. Sme vďační, že naďalej môžeme spoločne v našom centre ohlasovať nekonečnú božiu lásku.

Od 1. novembra 2021 sa riaditeľkou a koordinátorkou Duchovného centra Lukov dvor stala s. Katarína Niezgoda SSpS. Je z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

V prípade akýchkoľvek potrieb a otázok môžete ju kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy lukovdvornr@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 903 983 324.

Od júla 2021 posilnil našu MSC komunitu na Partizánskej ulici otec Radovan Hasík, kňaz z Komunity Emanuel, predtým pôsobiaci v banskobystrickej diecéze. V Duchovnom centre vypomáha pri organizácii duchovných cvičení a kurzov, venuje sa duchovnej správe centra, vysluhovaniu sviatosti zmierenia, sláveniu Eucharistie, duchovne sprevádza účastníkov a vedie kurzy.

páter Tomasz