Smútočné oznámenie

Milí laici a priatelia DC Lukov dvor,
vo veku 78rokov odovzdala dušu Pánovi naša laička MSC a spolusestra v modlitbách Marta Zboranová.

Rozlúčka so zosnulou bude dňa 30. novembra 2021 o 12:30 hodine v Bratislavskom krematóriu.

Odpočinutie večné daj jej Pane, nech spočíva v pokoji.

Marta Zboranová