Opatrenia pre konanie kurzov

S ohľadom na zaistenie bezpečnosti účastníkov a plynulého fungovania prezenčného programu, prechádza naše Duchovné centrum do režimu OP+

Platnosť nariadenia od 19. januára 2022 do odvolania. 

Za osobu v režime OP+ sa považuje:

  • osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
  • osoba kompletne očkovaná a zároveň schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
  • osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
  • osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19,
  • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
  • osoba do 6 rokov veku.
Gallery Image