25. výročie rehoľného zasvätenia sr. Borauei

Dňa 9.2.2022 oslávila 25. výročie svojho rehoľného zasvätenia naša sestra Borauea Winti. Pri slávnostnej sv. omši obnovila sr. Borauea svoje rehoľné sľuby. Ďakujeme Pánovi za jej obetavú misiu v našom duchovnom centre a prosíme Našu milú Matku, aby ju sprevádzala svojím orodovaním.

sr. Borauea v rehoľnej službe:

First Profession: 2 February 1997

Australia: 1998-1999

Kiribati: 1999 – 2007

  • Christian Family Life and Youth Ministry
  • 2002 Youth Ministry
  • 2003 Red Cross – ministered to the special children
  • 2003 Pronounced her Perpetual Profession
  • 2004 Assistant Diocesan Bursar
  • 2005 – 2007 Assistant Formation Personnel

Slovakia: 19 March 2008 - 2022

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image