Ponúkame Vám novú knihu P. Josefa Hegglina MSC

„Všetko, čo Ježiš zvestoval, kázal a robil, priamo alebo nepriamo súviselo s jeho kráľovstvom. Vo mne po celý život najsilnejšie rezonuje táto veta zo Svätého písma: Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše (Mt 6, 33). Koľkokrát som mal skúsenosť, že to tak naozaj je! Odvažujem sa preto tvrdiť, že práve toto bolo – a stále je – súhrnným posolstvom môjho kázania. Všetky jeho ostatné témy považujem za variácie tejto, hlavnej melódie‘. Ježišove slová sú neustálou výzvou: každý nový problém alebo kríza je ďalšou možnosťou rásť v dôvere v Pána a hľadať to, čo On chce.“ 

Gallery Image

Ak máte o knihu záujem, kontaktujte nás emailom:

dsjnitra@gmail.com

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Lukov dvor 81/2, 949 01 Nitra

Váš príspevok za knihu v hodnote 7,50 € prijmeme ako milodar.

„Podobne ako Nasledovanie Krista nie je kniha určená na bežné čítanie, ale na meditáciu, nie je ani táto kniha vhodná na rýchle prečítanie. Ak nemá spôsobiť duchovnú poruchu trávenia, treba si ju dávkovať primerane. Rovnako môže poslúžiť ako podklad individuálnych duchovných cvičení alebo vypomôcť kňazom pri hľadaní myšlienok do kázní.“

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho