Chcete sa stať našim dobrodincom?
Gallery Image

Svoj dar môžete poukázať jednorazovým alebo trvalým bankovým príkazom na účet Duchovného centra:

SK83 0900 0000 0051 2414 6020

Ďakujeme Vám